Savjetovanje oko svakodnevnih operativnih aktivnosti

  • Preventivno djelovanje da ne dođe do incidentnih situacija u proizvodno-uslužnom procesu, a u slučaju dešavanja istih njihovo saniranje na najadekvatniji način;
  • Stalno prilagođavanje ponude promjenama u okruženju kao odgovor na promjene u sferi potražnje i konkurencije;
  • Neograničen broj savjeta po tel. pozivima vlasnika, menadžera i osoblja;
  • Savjetovanje putem maila;
  • Fizički dolasci po potrebi u ugostiteljski objekat ili na drugu dogovorenu lokaciju na sastanak sa menadžerom radi savjetovanja i pomoći pri rješavanju tekućih poslovnih problema i operativnih zadataka te snimanja stanja i davanja sugestija za rješavanje konfliktnih situacija;
  • Pomoć pri rješavanju reklamacija gostiju i obuka osoblja za uspješno rješavanje istih;
  • Sugestije oko izbora najboljih izvršilaca poslova, dobavljača i poslovnih partnera;
  • Definisanje odnosa i procedura sa ključnim dobavljačima;
  • Sugestije oko perioda „tihog otvaranja“ kao i izrada i vođenje protokola prilikom svečanog otvaranja ugostiteljskog objekta;