Savjetovanje oko projektovanja i gradnje ugostiteljsko-turističkog objekta

Davanje savjetodavnih usluga vezanih za izgradnju, renoviranje i opremanje hotela i drugih ugostiteljsko-turističkih objekata, kao i njihove prilagodbe budućim planiranim uslugama, nabavku opreme, namještaja, aparata, uređaja, posuđa, pribora za jelo,…

Continue ReadingSavjetovanje oko projektovanja i gradnje ugostiteljsko-turističkog objekta